• GIV Editorial Board

איך עיר חכמה נולדת

עיר חכמה לא נוצרת יש מאין.

כל גוף מוניציפלי המעוניין להפוך ל"חכם", נדרש לנקוט בצעדים משמעותיים כדי לעשות כן.

הראשון, אולי החשוב ביותר: הטמעת מערכת ניהול מרכזית חכמה, המהווה למעשה את המוח והלב של העיר.

Giv Solutions

היא החברה המובילה בתחום בישראל, שיכולה לקחת אתכם לשם.33 views0 comments