• GIV Editorial Board

"אין הגדרה חד-משמעית מהי עיר חכמה – ואולי טוב שכך"

Updated: Jun 10, 2019

"אין הגדרה מוסכמת מה זהיא עיר חכמה – כל עיר מתמקדת בחוזקה של העיר. תל אביב שמה לדגל מעורבות תושבים ויחס אישי לכל תושב, מידע ישירות לתושב, תחת התפיסה של דיגיטל. בצד זה התפתחו צירים נושאיים בתחום המאור, גם ההשקיה שלנו מבוססת סנסורים,  פינוי האשפה ועוד". כך אמרה ליאורה שכטר, מנהלת מערכות המידע של עיריית תל אביב.


לקריאת הכתבה המלאה>>


מימין לשמאל: ליאורה שכטר, מנהלת מערכות המידע של עיריית תל אביב; אורי בן ארי, מומחה לערים חכמות ויזם חברתי; שלומי אשכנזי, מנכ"ל, GreenQ; אייל פדר, מנכ"ל, ZenCity; אילן אלתר, מנכ"ל אלתרנט; ומאיר גבעון, מנכ"ל Giv solutions. צילום: ניב קנטור

18 views0 comments