• GIV Editorial Board

אינטרנט של הדברים בעולם התפעולי

Updated: Jun 10, 2019

העולם התפעולי משתנה בקצב מהיר מאוד. האינטרנט של הדברים משנה את הדרך בה מתבצעים תהליכים תפעוליים ועסקיים. בדומה לאינטרנט ה"רגיל" המחבר אנשים זה לזה באמצעות רשת מחשבים גלובלית, האינטרנט של הדברים מחבר מוצרים ורכיבים אלקטרוניים כגון חיישנים, רכבים, מוצרים חכמים ועוד על גבי תשתית הרשת, ויש צורך במערכת חכמה כמו מערכת Infor EAM שתקבל את המידע מכל הציוד, תנתח את המידע ותייצר ממנו פעילות עסקית.


לקריאת הכתבה המלאה>>
5 views0 comments