• GIV Editorial Board

הערכות החברה בעקבות נגיף הקורונה

לקוח יקר,

חברת GIV Solutions מודעת להשפעה הפוטנציאלית של נגיף קורונה (COVID-19) גלובלית על כולם ובמיוחד ע"פ ההנחיות בישראל, כולל עובדים, לקוחות, שותפים והקהילות השונות בהם אנו פועלים.

אנו פועלים במרץ וברציפות לוודא שהתמיכה והשירותים לכל הלקוחות והשותפים ימשיכו ללא הפרעה וכדי להקטין את הסיכונים לאקו-סיסטם של GIV.

כלל השירותים שלנו וביניהם ביצוע פרוייקטים, תמיכת לקוחות ושירותי ייעוץ ערוכים להמשך פעילות בשינויים מינימליים וזאת באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים / מקוונים בנוסף לפעילות במשרדי החברה ובאתרי הלקוחות לפי ההנחיות שהוגדרו ע"י גורמי הממשלה.

צוות GIV מצויד, כתמיד ובאופן קבוע, במחשבים ניידים, גישה ל- VPNוכלי שיחות וועידה בכדי שיוכלו לפעול עבורכם, לקוחותינו ושותפינו, מרחוק, לפי הצורך.

אנו מגנים על עובדינו על ידי עבודה מרחוק ככל שניתן, נקיטת אמצעי זהירות סניטריים, קיום ישיבות ומפגשי מבקרים לפי ההנחיות המועברות מעת לעת והפחתת כמות אנשים במשרדי החברה.

כל פעילויותינו מנוהלות על ידי צוות ניהול חוצה תחומי בפיקוח ובהתאם להנחיות מנכ"ל החברה ובשיתוף מלא של צוות GIV. אנו עוקבים מקרוב אחר המצב מדי יום, ונתאים את ההמלצות, העצות ואופן הפעילות שלנו בהתאם להנחיות ולצורך.

בכל שאלה הקשורה לתמיכה השוטפת, שירותי החברה, מתן פתרונות וצורך במענה, אנא צור קשר בכתובת מייל contact@giv-solutions.com או ישירות עם איש / אשת הקשר הקבוע שלך.

אנו מציעים, כחלק מהמערכת המוטמעת, KPIsלניהול בריאות הארגון ולצורך מעקב וקבלת החלטות בכל הנוגע לפעילות ותפעול הארגון כתוצאה מהשפעות נגיף הקורונה. ארגונים אשר אינם לקוחותינו מוזמנים לפנות בכתובת מייל contact@giv-solutions.com או ליוסי עפרוני בטלפון 054-667-7011 לקבלת פרטים נוספים.

חברת Infor הגלובאלית פועלת במתכונת מלאה של תמיכה בחברת GIV Solutions, ללא שינוי וככל הנדרש, כפי שפועלת חברה גלובאלית הערוכה בשגרה לתמיכה מרחוק לשותפיה ולקוחותיה.

בברכת בריאות איתנה לכולםוהמשך פעילות פוריה,

מאיר גבעון

מנכ"ל

14 views0 comments