• GIV Editorial Board

חברת התחבורה הבריטית מיזגה את פלטפורמת Infor EAM עם ליבת SAP ERP ליצירת מערכת מותאמת אישית


כאשר First Bus החליטה לשדרג את מערכות ניהול הנכסים והתחזוקה שלה, היא עשתה צעד בניגוד למצופה ממנה, והחליטה להימנע מהבחירה של ברירת המחדל במערכת של SAP - המספקת את המערכות העסקיות העיקריות שלה, ולקחה החלטה לשלב בתוך הפלטפורמה הקיימת אתEAM Infor.


במקום לשוב ולבחור במערכת המהווה ספק של תכנון משאבי הארגון (ERP), בחרה חברת First Bus בטכנולוגיה של Infor, במהלך בלתי צפוי לכאורה, שלדברי מומחים בתחום מסמל את הקלות שבה עסקים שונים יכולים לנקוט בגישה של התאמה אישית ותמהיל, לאסטרטגיית היישומים הארגוניים שלהם.


"פשוט התחלנו בשדרוג של הפלטפורמה הארגונית שלנו," אומר איאן וואר – מנהל ההנדסה הראשי ב- First" "Bus. "אז זה נראה סביר וטבעי – והייתה זו גם גישתו של מנכ"ל החברה - עלינו לשלב תחזוקה בתוך אותה פלטפורמה."


חברת GIV Solutions LTD הינה שותפת זהב של Infor העולמית, מפיצה ומיישמת בלעדית של Infor EAM בישראל.


קראו כיצד החליטה החברה למזג את Infor EAM עם פלטפורמת SAP ERP שלהם כדי לייעל את תהליך התחזוקה שלהם, במאמר זה שמופיע במגזין Computer Weekly>> http://bit.ly/2MdiDRz
25 views0 comments