• GIV Editorial Board

חבר העמים לשעבר מתעניינת בשיתוף פעולה עם גיב בכנס ערים חכמות בברצלונה 2019

חוויה מעשירה של הדגמות, מצגות וכלים לשיפור השירות לתושב, הגברת יעילות עבודת עובדי וקבלני העיריה, שיפור הבטיחות, ניהול פרויקטים יעיל, שיפור ניקיון העיר, ועוד – זה מה שראו המבקרים בכנס ערים חכמות בברצלונה, בעמדת חברת GIV Solutions, בביתן עיריית תל אביב.


חברת GIV הינה ספק ותיק של עיריית תל אביב בתחומים מגוונים והיה זה אך טבעי עבורה לחבור לתצוגה משותפת במסגרת כנס הערים החכמות בברצלונה לשנת 2019. העיר תל אביב נהנית ממוקד ניהול תנועה יעיל, המחובר למאות רמזורים ברחבי העיר ומאפשר את פעילותם התקינה, כולל ניהול SLA לקבלנים. בתאגיד המים המערכת מטפלת בנושאים רבים: החל מניהול התקציב, הרכש והמלאי, ניהול הפרויקטים לבינוי, ניהול היתרי העבודה והתיאום ההנדסי, ניהול התפעול והאחזקה, בקרת הקבלנים והעבודה מהשטח באמצעיים ניידים, בממשק מלא ל-GIS, כל זה לייעול העבודות ושיפור משמעותי של השרות לתושב במערכת GIV-CITY™ פתרון ורטיקלי המבוסס על מערכת Infor EAM" ציין מאיר גבעון, מייסד ומנכ"ל חברת GIV Solutions.


החברה זכתה לתשומת לב ונשאלה שאלות רבות אודות פתרונותיה ויכולותיה המגוונות בתחום הערים החכמות ע"י והתקבלו פניות רבות ועניין רב ממדינות חבר העמים לשעבר לשיתוף פעולה עם GIV, בין הפניות נכללה גם פניה מהבנק העולמי לשילובה של GIVבפרויקטים באוקראינה ובאפריקה. פנו לחבריי המשלחת של GIV גופי מדיה שונים, כתבי מגזינים זרים, וכן מהתקשורת הישראלית, כדוגמת כתב ערוץ 12 - דרור גלוברמן, אשר הביע התעניינות רבה אודות יתרונותיה של GIV בהיבטי שיפור איכות החיים בכלל, והתרומה לרווחת התושב בפרט.


בתמונה דרור גלוברמן, כתב ומנחה בערוץ 12 קשת, מאזין קשב רב לסקירת מנכ"ל GIV Solutions, מאיר גבעון.

חדירתה של GIV לשוק הישראלי, בתחומי הערים החכמות והתשתיות החכמות ומיצובה כספק מוביל, הינו תוצר של תהליך סדור שבסופו פיתחה GIV פתרון תוכנה המתפקד כ"לב והמוח" והמאפשר קבלת מידע ממקורות שונים והפיכת המידע, תוך שימוש בחוקים עסקיים, לידע לטובת השירות ורווחת התושב וזאת כתוצאה משיפור בניצול יעיל של משאבי העירייה השונים.


תושבי העיר בת-ים הרגישו את השינוי המשמעותי של יישום מערכת מבית GIV בתחום בקרת פינוי האשפה והמחזור בעיר. עיריית בת-ים החליטה להתמודד בצורה ממוקדת וקפדנית עם אתגר מהותי והוא לצמצם את הפער בין הידיעה של "היכן נמצאים רכבי פינוי האשפה" (המצוי) לבין "היכן הם אמורים להיות" (הרצוי) והיכולת לנטר ולבקר את מסלולי האיסוף לצורך שיפור מתמיד.יישום והטמעת המערכת של GIV מאפשר בקרה, בזמן אמת, על המסלול הרצוי וסטיות ממנו ואפשר לגורמי הניהול בעירייה לצאת ממצב של תגובה לתלונות התושבים, לשפר את רמת הניקיון, לקבל התראות מהמערכת במידת הצורך זמן ניכר לפני תלונות התושבים, לנהל בצורה איכותית וע"פ מדדים את רמות ה-SLA מול קבלני הביצוע ולהשית התאמות תשלום בהתאם למחויבויות הקבלנים.


פתרונותיה של חברת GIV, המבוססים על פלטפורמת Infor EAM, מביאים חדשנות וצוברים תאוצה בפלח ניכר בפרויקטי BOT ציבוריים במדינת ישראל כמו גם בפרויקטים נרחבים במגזר הפרטי, בשל מאפיינים כגון: פונקציונליות רחבה, גמישות מרבית,t יעילות תפעולית גבוה, עלויות תפעול נמוכות והיכולת להעניק רמת שירות גבוהה.


לסיקור הכנס ע"י אנשים ומחשבים>>


15 views0 comments