• GIV Editorial Board

יישום מוצלח של מערכת בקרת תברואה בעיריית בת ים

Updated: Jun 10, 2019

"צמצום קריאות שירות התושבים ב-25% ושיפור איכות הניקיון – אלו התוצרים הישירים מיישום מערכת ניהול

בקרת תברואה – על בסיס Infor EAM בעירייה". כך ציין אבי נימני, סגן מנהל אגף שפ"ע בבת ים.


לכתבה המלאה>>17 views0 comments