• GIV Editorial Board

מאיר גבעון בהרצאתו בכנס תשתיות 2019

בתאריך ה-17.7 השתתפנו בכנס תשתיות לאומיות ה-8, בהפקתם של מידע כנסים.

צפו במנכ"ל GIV Solutions, מאיר גבעון הרצה אודות מימוש אחריות ומשילות בתחום תשתיות - SLA ככלי ניהולי.
שמחים לחלוק עמכם את הסרטון מתוך ההרצאה, מוזמנים לצפות.


9 views0 comments