• GIV Editorial Board

ניהול אכלוס וניהול תיק מבנה ב-Infor EAM

ניהול האכלוס הופך לנושא מורכב בארגונים רבים. התאמה בין המבנה הפיזי למבנה הארגוני המשתנה; התאמה לשינויים תכופים בכח האדם; התייחסות למגבלות בטיחותיות או נגישות; העמסה נכונה של עלויות המבנה, חשמל, ניקיון וכו' על יחידות הרווח וההפסד בחברה, ועוד.


לקריאת הכתבה המלאה>>


יוסי עפרוני, סמנכ"ל שיווק GIV Solutions

16 views0 comments