• GIV Editorial Board

פתרון העיר החכמה של GIV הוצג בכנס Inforum 2016

במסגרת כנס Inforum 2016 של אינפור (Infor) העולמית, שכלל כ-8,000 משתתפים, הציגמאיר גבעון, מנכ"ל GIV Solutions, את הפתרון לניהול עיר חכמה GIV-CITY.


מכלול שלם והוליסטי המשלב החל מרמת הסנסורים והאינטרנט של הדברים, ממשיך במערכת חכמה המסוגלת לנתח, לסנן התראות שווא והתראות כפולות, משלב כללים עסקיים חכמים ומאפשר לגורמי הניהול בעיר לפעול חכם, להשקיע את המשאבים היכן שנדרש ולמקסם את משאבי הרשות לתועלת ורווחת התושב. זאת תוך ניהול רזה ויעיל, עקב השימוש בתהליכים פרואקטיביים.


לקריאת הכתבה המלאה>>מאיר גבעון, מנכ"ל GIV Solutions

3 views0 comments