• GIV Editorial Board

גיב סולושנס בכנס SCNY

Updated: Jun 4, 2019

"לא ניתן כיום לקיים ניהול מודרני מתקדם ואופטימלי ללא מערכת ניהול מרכזית המכלילה היידע הנתונים וההחלטות ותומכת בתפקוד המיטבי והמשתפר לאורך זמן כאשר התושבים הם תמיד במרכז", כך אמר מאיר גבעון, מנכ"ל ומייסד GIV.


החברה מפתחת ומטמיעה פלטפורמה לניהול תשתיות פעילויות בערים חכמות. גבעון מציג את המערכת של החברה בכנס ותערוכת ערים חכמות NYSC שנערכת בשבוע שעבר בניו יורק והיא התערוכה הגדולה ביותר בצפון אמריקה.


קראו את הכתבה על השתתפותינו בכנס היוקרתי >> https://www.pc.co.il/news/290768/

41 views0 comments