top of page

GIV Solutions מפתחת ותומכת ב-Aras Innovator – מערכת PLM מתקדמת

Updated: Jun 4, 2019

GIV Solutions מייצגת ותומכת במוצר ה-PLM המתקדם Aras Innovator החל מ-2008, והייתה זו שהביאה לראשונה את מוצר זה לישראל.


תוכנת ה-Aras Innovator היא היחידה המבוססת על תשתית פתוחה (Open source), שנותנת מענה מלא להנדסה, שרשרת אספקה, מכירות, ניהול איכות וייצור.


לקריאת הכתבה המלאה>>


צחי הדר, מנהל הפיתוח של GIV Solutions. צילום: רותם ברק

19 views0 comments
bottom of page