top of page

IT AWARDS 2021

ברכות לחברת סודה סטרים שזכו בתחרות מצטייני המחשוב 2021, בקטגוריה " יצירת בידול והשגת יתרון תחרותי, שיפור תהליכים עסקיים" על פרויקט Mainstream מערכת מידע לניהול אחזקה, איכות, בטיחות ותפעול באתרי סודה סטרים בארץ ובעולם, פרויקט שאפשר לארגון שיפור בזמינות הציוד, תוך יעילות תפעולית גבוהה והשגת יתרון תחרותי עסקי.25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page